หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
 สำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๒๐
โทร.๐๓๕-๔๔๖-๕๑๐-๑๑ โทรสาร.๐๓๕-๔๔๖-๕๑๑

http://www.khunpadpeng.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/เทศบาลขุนพัดเพ็ง-1422642714493303/

E-mail: k-khunpadpeng@hotmail.com


ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

 
 

No.3
รายละเอียด

ศูนย์ซ่อมป้ายโฆษณา LED Full color ขนาดใหญ่ Display2X3 , 3X3 , 3X4 ,3X5,3X8,4x6 ตารางเมตร ทุกรุ่น ทั้งในอาคารและนอกอาคาร บริการให้คำปรึกษาอาการเสียทุกอาการ เปิดไม่ติดไม่ ขึ้นภาพ ปรึกษาฟรี ก่อนตัดสินใจซ่อม ติดต่อ สอบถาม ปรึกษา โทร 02-933-0022 0630257358 Line, 0647482097 ทางบริษัท ยินดีให้คำปรึกษา อาการเสียของป้ายโฆษณา LED Full color ทุกอาการ ทั้งร้านขาย และ หน่วยงานเอกชล และหน่วยงานรัฐ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

วิลาวัณย์ สุขวรรณ  Vorawalan23@gmail.com   58.8.233.24  2021-02-10 14:52:20
   
 

No.2
รายละเอียด

สวัสดีครับ มีเรื่องจะขอไหว้วอนให้ทางเทศบาล​พิจารณา​เรื่องรถเก็บขยะมูลฝอยให้กัย หมู่ 1 ด้วยครับ ไม่ต้องวิ่งเข้าตามบ้านก็ได้ครับให้ ตั้งถังขยะตามจุดพักขยะ ของแต่ละจุด แล้วให้รถมาวิ่งเก็บ อาทิตย์​ละ 2 ครั้ง ก็ยังดีครับ เนื่องจากปัญหาตอนนี้ที่เผาทุกวันมันเป็นมลพิษ ทะเลาะกับข้างบ้านเรื่องควันอีก และเถ่าถ่านก็เต็มไวกลายเป็นภาระเพิ่มขึ้นอีก จะฝังก็ฝนตกน้ำขังเน่าเสียและเกิดเชื้อโรคอีก ทางชุมชนบ้านเราตอนนี้ก็พัฒนา​เป็นเทศบาลแล้ว อยากให้มองจุดนี้ด้วยครับ เรื่องค่าเก็บขยะผมเชื่อว่าทุกบ้านไม่น่าจะเป็นปัญหา​เดือนละ 30 บาทต่อหลังก็ได้หรือถูกกว่านั้น เพื่อชุมชนของขุนพัดเพ็งจะได้สะอาดและชาวบ้านจะได้มีวิสัยที่ดีด้วยครับ ผมขอฝากช่องทางนี้เป็นเสียวเสนอและร้องเรียนนะครับ ฝากทางเทศบาลดำเนินเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ ขอกราบขอบพระคุณ​ล่วงหน้า มา ณ ที่นี่ ด้วยครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

วรพงศ์​    27.55.90.219  2020-07-29 15:35:41
   
 

No.1
รายละเอียด

เว็บดูอ่านง่ายค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

kanyakorn  nopaketmail@hotmail.com   1.46.38.67  2019-07-03 16:08:26