หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
 สำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๒๐
โทร.๐๓๕-๔๔๖-๕๑๐-๑๑ โทรสาร.๐๓๕-๔๔๖-๕๑๑

http://www.khunpadpeng.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/เทศบาลขุนพัดเพ็ง-1422642714493303/

E-mail: k-khunpadpeng@hotmail.com


ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

 
 

No.3
รายละเอียด

ศูนย์ซ่อมป้ายโฆษณา LED Full color ขนาดใหญ่ Display2X3 , 3X3 , 3X4 ,3X5,3X8,4x6 ตารางเมตร ทุกรุ่น ทั้งในอาคารและนอกอาคาร บริการให้คำปรึกษาอาการเสียทุกอาการ เปิดไม่ติดไม่ ขึ้นภาพ ปรึกษาฟรี ก่อนตัดสินใจซ่อม ติดต่อ สอบถาม ปรึกษา โทร 02-933-0022 0630257358 Line, 0647482097 ทางบริษัท ยินดีให้คำปรึกษา อาการเสียของป้ายโฆษณา LED Full color ทุกอาการ ทั้งร้านขาย และ หน่วยงานเอกชล และหน่วยงานรัฐ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

วิลาวัณย์ สุขวรรณ  Vorawalan23@gmail.com   58.8.233.24  2021-02-10 14:52:20
   
 

No.2
รายละเอียด

สวัสดีครับ มีเรื่องจะขอไหว้วอนให้ทางเทศบาล​พิจารณา​เรื่องรถเก็บขยะมูลฝอยให้กัย หมู่ 1 ด้วยครับ ไม่ต้องวิ่งเข้าตามบ้านก็ได้ครับให้ ตั้งถังขยะตามจุดพักขยะ ของแต่ละจุด แล้วให้รถมาวิ่งเก็บ อาทิตย์​ละ 2 ครั้ง ก็ยังดีครับ เนื่องจากปัญหาตอนนี้ที่เผาทุกวันมันเป็นมลพิษ ทะเลาะกับข้างบ้านเรื่องควันอีก และเถ่าถ่านก็เต็มไวกลายเป็นภาระเพิ่มขึ้นอีก จะฝังก็ฝนตกน้ำขังเน่าเสียและเกิดเชื้อโรคอีก ทางชุมชนบ้านเราตอนนี้ก็พัฒนา​เป็นเทศบาลแล้ว อยากให้มองจุดนี้ด้วยครับ เรื่องค่าเก็บขยะผมเชื่อว่าทุกบ้านไม่น่าจะเป็นปัญหา​เดือนละ 30 บาทต่อหลังก็ได้หรือถูกกว่านั้น เพื่อชุมชนของขุนพัดเพ็งจะได้สะอาดและชาวบ้านจะได้มีวิสัยที่ดีด้วยครับ ผมขอฝากช่องทางนี้เป็นเสียวเสนอและร้องเรียนนะครับ ฝากทางเทศบาลดำเนินเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ ขอกราบขอบพระคุณ​ล่วงหน้า มา ณ ที่นี่ ด้วยครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

วรพงศ์​    27.55.90.219  2020-07-29 15:35:41
   
 

No.1
รายละเอียด

เว็บดูอ่านง่ายค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

kanyakorn  nopaketmail@hotmail.com   1.46.38.67  2019-07-03 16:08:26