ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ผลประกาศสอบราคา
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก ข่าวสาร กิจกรรม สินค้าชุมชน/ OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
 
 
     
 
  ความเป็นมาของศุนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

  • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

  • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการพ.ศ.2540.pdf
  • แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ทต.ขุนพัดเพ็ง.doc


  • คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร